Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
Dien Bien center for disease control and prevention

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-SYT ngày 10/9/2018 của Sở Y tế  tỉnh Điện Biên)

 

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyên nhiêm; bệnh không lây nhiêm; phòng, chông tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, Kiểm soát, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh Sốt rét-Ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo nguy cơ, tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng. Quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, Tiêm chủng.

 2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, bệnh nội tiết, các rối loạn do thiếu I ốt, bệnh nghề nghiệp; sức khỏe trường học, bệnh, tật học đường; tác động của các yếu tố nguy cơ và tình trạng tiền bệnh; tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Chỉ đạo, triển khai công tác tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng.

 3. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

 4. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học; chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt; vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích; phối hợp hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

 5. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát, phòng, điều trị các bệnh về Mắt: Phòng chống mù lòa và các bệnh về mắt tại cộng đồng; Tổ chức khám, phát hiện, phẫu thuật, điều trị nội, ngoại trú cho bệnh nhân mù lòa và mắc các bệnh về mắt.

 6. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát, phòng, khám, chữa các bệnh: Da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh phong tại cộng đồng và cơ sở Điều trị Phong K10 Nậm Zin. Phối họp với các cơ quan có liên quan xây dựng mạng lưới, phòng, chống, quản lý, kiếm soát các bệnh da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục và bệnh phong trên địa bàn.

 7. Thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế; thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế;

 8. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chì đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe bà mẹ; trẻ sơ sinh, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn theo phạm vi chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt; phòng, chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 9. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động; thực hiện các hoạt động quản lý sức khỏe hộ gia đình theo phân công, phân cấp.

 10. Phối họp thực hiện các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

 11. Thực hiện khám sàng lọc, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định; tư vấn dự phòng điều trị bệnh; dự phòng, điều trị vô sinh; Khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của Pháp luật và tình hình thực tế ở địa phưong.

 12. Sơ cứu, cấp cứu chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn, Khám sức khỏe định kỳ, cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; Ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù họp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.

 13. Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

 14. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn chuyên môn kỳ thuật đối với các Trung tâm Y tế huyện thị, thành phố, thị xã; Cơ sở y tế của các đơn vị, Doanh nghiệp công lập và tư nhân trên địa bàn.

 15. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng tài liệu truyền thông; cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế.

 16. Thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bảo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

 17. Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng, phòng, chống AIDS, tệ nạn Ma túy Mại dâm; triển khai thực hiện các dự án, chương trình trong nước và họp tác quốc tế liên quan đến y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

 18. Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật.

 19. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực chuyên môn; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

 20. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của Pháp luật.

 21. Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của Pháp luật.

 22. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Thông báo

Tài liệu truyền thông

Thủ tục hành chính

Hỏi & đáp

Lấy ý kiến nhân dân

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay 302
Tổng lượt truy cập 1025487