Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
Dien Bien center for disease control and prevention

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

 

1. Lãnh đạo Trung tâm

         a) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật. Khi mới thành lập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có 7 Phó Giám đốc; sau khi có Phó Giám đốc nghỉ hưu, thì thực hiện số lượng cấp phó (không quá 03 Phó Giám đốc) theo quy định.

          b) Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

        c) Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là người phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

        d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chức năng:

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

 2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

 3. Phòng Tài chính - Ke toán.

3. Các Khoa chuyên môn:

 1. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Kiêm quản lý khu điều trị Phong K10 Nậm Zin);

 2. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (bao gồm cả cơ sở điều trị Methadone);

 3. Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

 4. Khoa Dinh dưỡng;

 5. Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp;

 6. Khoa Sức khỏe sinh sản;

 7. Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe;

 8. Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng;

 9. Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế;

 10. Khoa Dược - Vật tư y tế;

 11. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng;

 12. Phòng khám đa khoa, chuyên khoa;

Thông báo

Tài liệu truyền thông

Thủ tục hành chính

Hỏi & đáp

Lấy ý kiến nhân dân

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay 270
Tổng lượt truy cập 1025455