Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
Dien Bien center for disease control and prevention

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mớiBan Bí thưTrung ươngĐảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ laođộng hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mớiTriển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019

Tải xuống

Thông báo

Tài liệu truyền thông

Thủ tục hành chính

Hỏi & đáp

Lấy ý kiến nhân dân

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay 278
Tổng lượt truy cập 1025463