Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Nguyễn Hữu Sen

Trao Quyết định và giao nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đồng chí Nguyễn Hữu Sen trong suốt quá trình công tác. Đồng thời nhấn mạnh, ở vị trí công tác mới, đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển chung của Ngành Y tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Sen tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Y tế và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hết sức mình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; cùng tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thuý Lan - CDC Điện Biên