Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đồng chí Giám đốc sở đã đánh giá cao công tác thông tin báo chí của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong thời gian qua. Ngoài việc thực hiện hiệu quả chuyên mục “Y tế và Sức khoẻ” trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên, Khoa còn duy trì thực hiện tốt các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng; sản xuất các tài liệu truyền thông, ấn phẩm “Thông tin Y tế Điện Biên” của ngành; các “phóng viên không chuyên” của Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe đã không ngại khó khăn, vất vả có mặt tại các địa phương, đến tận các vùng sâu, vùng xa để ghi nhận và chuyển tải những thông tin kịp thời, đầy đủ, đa dạng đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc sở thăm điều kiện làm việc của khoa, tại đây đồng chí đã ghi nhận, chia sẻ những khó khăn và động viên tập thể cán bộ của khoa trong thời gian tới luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công việc, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dân số KHHGĐ, An toàn thực phẩm, cải cách hành chính… góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.