Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Để đảm bảo chất lượng bảo quản vắc xin, Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã thiết lập và duy trì hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin từ tuyến Trung ương đến tận xã phường. Với sự đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, Chương trình TCMR đã trang bị cho các tuyến các thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin nằm trong danh mục của WHO về thiết bị hiệu suất, chất lượng và an toàn trong bảo quản vắc xin. Trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ tăng cường dây chuyền lạnh giai đoạn 2021-2023 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ. Đã lắp đặt và bàn giao 531 tủ TCW4000AC cho tuyến tỉnh, huyện; lắp đặt và bàn giao 300 tủ lạnh TCW80AC cho bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; lắp đặt và bàn giao 3.210 chiếc tủ lạnh HBC-80 cho Trạm Y tế xã; lắp đặt, bàn giao 8 tủ lạnh âm sâu DW-86L828J; lắp đặt, bàn giao 63 tủ lạnh âm MF314; hỗ trợ vận chuyển 1.600 hòm lạnh RCW25 tới các tỉnh; cung cấp 1.500 thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động Fridge-tag2E.

Tại tỉnh Điện Biên, số tủ lạnh tỉnh tiếp nhận từ năm 2019 đến nay là 156 tủ lạnh chuyên dụng để bảo quản vắc xin cho tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã và các điểm tiêm phòng vắc xin viêm gan B sơ sinh. Từ năm 2021 đến nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tổ chức UNICEF đã hỗ trợ y tế tuyến cơ sở: 138 tủ chuyên dụng để bảo quản vắc xin trong chương trình TCMR tại tuyến xã, điểm tiêm phòng VGB sơ sinh. Tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Y tế, tổ chức UNICEF tiếp tục quan tâm cấp cho Điện Biên số tủ lạnh chuyên dụng còn thiếu, bao gồm: 14 tủ TCW4000AC, 01 tủ TCW80AC và 01 tủ HBC-80, để phục vụ công tác tiêm chủng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các tỉnh đưa các thiết bị dây chuyền lạnh vào sử dụng bảo quản vắc xin trong TCMR; thực hành bảo dưỡng thiết bị dây chuyền lạnh định kỳ theo quy định, bố trí kinh phí cho hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dây chuyền lạnh hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kho bảo quản vắc xin tại các tuyến, đảm bảo tuân thủ theo quy định./.

Đức Cường – CDC Điện Biên