Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Theo báo cáo, Tính đến 30/09/2023, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh là 607.779 người, tổng số thu BHYT trên 479 tỷ đồng. Riêng trong quý III Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với 18 cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh tổ chức thẩm định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 197.649 lượt người với số tiền trên 130 tỷ đồng. Các đơn vị đã thực hiện liên thông dữ liệu, gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế ngay khi người bệnh thanh toán ra viện; 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc sử dụng căn cước công dân thay thế thẻ Bảo hiểm y tế giấy khi bệnh nhân đi khám chữa bệnh; các hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã đáp ứng hoạt động khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề bất cập giữa các bên trong việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT Thủ tục hành chính, chỉ định dịch vụ cận lâm sàng, chỉ định thuốc.... Một số đơn vị đề nghị thanh toán chưa đúng quy định.

BSCKII Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu 2 ngành tập trung thảo luận, đánh giá công tác khám, chữa bệnh BHYT, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và các vướng mắc, đề xuất của cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Đức Cường – CDC Điện Biên