Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về những điểm mới trong Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ như: Bổ sung đối tượng và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm; mức hưởng; phương thức thanh toán theo giá dịch vụ; tăng cường trách nhiệm giữa Bộ y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam… Hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện Nghị định đối với các cơ quan, đơn vị từ trung ương tới địa phương.

Theo hướng dẫn đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về: BHYT; KCB; mua sắm, đấu thầu; quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan để bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh bảo hiểm y tế, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

3. Chủ động rà soát, ban hành, cập nhật kịp thời các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế theo thẩm quyền; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát xác minh các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại cơ sở theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan bảo hiểm xã hội và điều chỉnh cho phù hợp./.

Đức Cường – CDC Điện Biên