Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi công bố quyết định

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đồng chí Nguyễn Ngọc Chung trong suốt quá trình công tác. Đồng thời nhấn mạnh, ở vị trí công tác mới đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực trí tuệ của mình cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần vào thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu hàng năm trong toàn ngành Y tế.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Ngọc Chung

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Chung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Y tế; cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Cường – CDC Điện Biên