Đoàn kiểm tra công tác khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Điện Biên

Đoàn kiểm tra thực tế công tác triển khai khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Trung tâm Y tế Thành phố ghi nhận những kết quả bước đầu tại các đơn vị kiểm tra. Tại các cơ sở KCB đã bố trí nhân viên tiếp đón, công khai niêm yết quy trình KCB sử dụng CCCD gắn chíp, tư vấn hướng dẫn người dân sự thuận tiện khi khám chữa bệnh sử dụng CCD gắn chíp. Chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp triển khai các trang thiết bị phần cứng, các nền tảng ứng dụng nâng cấp hệ thống phần mềm KCB để đáp ứng yêu cầu thực hiện KCB sử dụng CCCD gắn chíp. Sau khi ứng dụng thực hiện triển khai một số CSKB đã giảm nhân lực, thời gian tiếp đón khi người dân khi đi KCB sử dụng CCD gắn chíp.

Bên cạnh các kết quả đạt được trong thực hiện triển khai KCB sử dụng CCCD gắn chíp tại các cơ sở còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Người dân khi đi khám bệnh chưa nắm được quy trình thực hiện khám chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp hoặc mã định danh cá nhân. Do đó tỷ lệ thực hiện KCB bằng CCCD tại các cơ sở y tế chưa cao; Số lượt thực hiện KCB bằng CCCD không thành công là do CCCD của người dân chưa tích hợp đầy đủ thông tin dữ liệu về BHYT phục vụ cho công tác KCB Bảo hiểm Y tế (BHYT); Thông tin giữa thẻ BHYT và CCCD còn chưa chính xác và đồng nhất như: ngày, tháng, năm sinh; họ và tên; nơi đăng ký KCB ban đầu; thiếu ký tự chữ trong họ tên của bệnh nhân... gây rất nhiều khó khăn cho các cơ sở y tế khi thực hiện khám, chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc các thành viên của đoàn kiểm tra Công an tỉnh, BHXH ghi nhận đánh giá sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo ngành Y tế và các Cơ sơ KCB trong việc thực hiện triển khai Đề án 06 đặc biệt việc triển khai các giải pháp, nền tảng công nghệ áp dụng trong việc KCB sử dụng CCD gắn chíp góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án 06 và kiến nghị Lãnh đạo Ngành Y tế tiếp tục quan tâm đôn đốc chỉ đạo triển khai hệ thống KCB sử dụng CCCD gắp chíp một cách đồng bộ tại các cơ sở KCB đặc biệt là tại trạm Y tế xã, phường để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế , Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh, BHXH trong triển khai Đề án 06 thuộc lĩnh vực Y tế và ghi nhận đánh giá cao chủ động của một số cơ sở KCB trong việc triển khai nền tảng ứng dụng KCB sử dụng CCCD gắn chíp đáp ứng nhu cầu triển khai Đề án 06 bên cạnh đó còn một số CSKCB chưa vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện. Để đề án thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới đồng chí Giám đốc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới như:

Nêu cao tinh thần nhận thức của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện ĐA 06; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông với các hình thức phong phú đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt được tiện ích của việc KCB bằng thẻ CCCD gắn chíp.

Triển khai đầu tư nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các nền tảng ứng dụng đảm bảo tính liên thông đồng bộ tại các cơ sở KCB, giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính của người dân khi đi KCB sử dụng CCCD nâng cao chất lượng chỉ số hài lòng của người bệnh khi đi KCB.

Đề nghị Công an tỉnh và BHXH tỉnh phối hợp nâng cao tỷ lệ người dân được cấp CCCD gắn chíp tích hợp đồng bộ dữ liệu BHYT của người dân với dữ liệu dân cư của người dân trên địa bàn tỉnh để cơ sở KCB thực hiện tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD có gắn chíp để người dân được thuận lợi nhất.

Thuý Lan - CDC Điên Biên