Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Y dược Thái Bình giới thiệu tổng quan về những thế mạnh, các mã ngành đang đào tạo hệ Đại học và sau Đại học, quy chế tuyển sinh và mở lớp đáp ứng với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Y tế đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường luôn là địa chỉ đào tạo tin cậy đối với sinh viên, cán bộ Y tế tại các địa phương, đặc biệt tỉnh Điện Biên với nhiều thế hệ sinh viên, cán bộ y tế sau khi được đào tạo tại trường trở về công tác đều đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế giới thiệu về đặc điểm địa lý, dân cư và tổng quan nguồn nhân lực Ngành Y tế đang quản lý trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ Bác sỹ trên vạn dân đạt 12,59 bác sỹ; tỷ lệ Dược sỹ trên vạn dân đạt 2,25% dược sĩ; 100% Trạm Y tế có Bác ỹ làm việc… Đồng chí Giám đốc Sở Y tế khẳng định Ngành Y tế luôn quan tâm tăng cường cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn các chuyên ngành, hiện nay có 40 cán bộ đang theo học tại Trường Đại học Y dược Thái Bình với các chuyên ngành và hệ đào tạo sau Đại học. Đồng chí đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế phối hợp với các Phòng chức năng của Trường trao đổi thông tin về nhu cầu đạo tạo, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu đạo tạo nguồn nhân lực trong toàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên.

Đức Cường – CDC Điện Biên