- Phóng sự “Khó khăn và thách thức trong hoạt động phòng chống lao ở người nhiễm HIV tại cộng đồng”

- Phổ biến kiến thức về phòng chống bệnh tai biến mạch máu não cho người cao tuổi

-  Phổ biến kiến thức về kiến thức giữ sạch đôi bàn tay giúp trẻ phòng bệnh. 

http://www.youtube.com/watch?v=ygZil_EL5Es