Thành phố Điện Biên Phủ trong ngày đã ghi nhận 12 bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

Huyện Điện Biên trong ngày đã ghi nhận 01 bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

Như vậy, lũy tích số bệnh nhân mắc COVID-19 từ ngày 01/01/2022 đến 18h00 ngày 23/5/2022 là 87.534 bệnh nhân, trong đó: Thành phố Điện Biên Phủ (26.935); Huyện Điện Biên (18.552); Huyện Điện Biên Đông (4.299); Huyện Mường Ảng (6.756); Huyện Tuần Giáo (9.955); Huyện Tủa Chùa (5.223); Huyện Mường Chà (3.123); Thị xã Mường Lay (3.231); Huyện Nậm Pồ (5.184); Huyện Mường Nhé (4.244); nhập cảnh (19).

Luỹ tích số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tính từ ngày 05/02/2021 đến 18h00 ngày 23/5/2022 là 88.168 bệnh nhân; điều trị khỏi và xuất viện 88.095 bệnh nhân; đang điều trị 53 bệnh nhân.

Tổng số bệnh nhân tử vong lũy tích: 20 bệnh nhân (trong đó thành phố Điện Biên Phủ 05; huyện Điện Biên 05; huyện Điện Biên Đông 01; huyện Mường Ảng 01; huyện Tuần Giáo 03; huyện Tủa Chùa 01; huyện Mường Chà 02; huyện Nậm Pồ 02).

Bích Duyên - CDC Điện Biên